Home   Over Rotary  │ Clubgegevens Nieuws Contact Links
 
  
Bestuur en commissies 2014-2015
   
Bestuur
 
Voorzitter
  Karin Struijk en
  Erwin de Vilder
Inkomend voorzitter
  Gerrit den Dunnen
Oud-voorzitter
  André Boer
Secretaris
  Ad van Herk
Tweede secretaris
  Wim Zegelaar
Penningmeester
  Conrad Boerman
   
Commissievoorzitters
Community Service
  Cees Boer
Internationale Commissie
  Jan Huijbers
Jeugdcommissie
  Adrie Groen
PR Commissie
  Arja Verwaal
Programmacommissie
  Hans van Andel
Classificatiecommissie
  Jan van Es
  
 
Wat zijn de taken van de verschillende commissies?

Community service 
Community service is het dienen van de – plaatselijke – gemeenschap. Zowel persoonlijk als door de club. Zowel financieel als daadwerkelijk. Zo mogelijk in samenwerking met bestaande organisaties. Community richt zich voornamelijk op de clubregio, maar heeft wel degelijk ook oog voor nationale en internationale ondersteuning.

De community commissie heeft als belangrijkste taak het genereren van inkomsten. Het organiseren van een kartevenement, een wijnactie of een golftoernooi zijn mooie voorbeelden.

Internationale commissie
Deze commissie houdt zich bezig met 'International service', voor de bevordering van de communicatie en het begrip tussen volkeren en culturen. Wij onderhouden onze contacten met onze zusterclub in Heist-op- den-Berg. De contacten vinden een à twee keer per jaar plaats, bij voorkeur middels een gezamenlijk bedrijfsbezoek.

De internationale commissie heeft een coördinerende rol bij eventuele internationale projecten t.b.v. elke andere commissie die daar behoefte aan heeft. Speciale aandacht wordt besteed aan de Rotary Foundation en de interne aangestelde Rotary Foundation commissaris.

Jeugdcommissie
De doelstelling van de jeugdcommissie is om de jeugdactiviteiten binnen Rotary International, Nederland en de eigen club te ondersteunen en te stimuleren.

Rotary Sliedrecht e.o. neemt actief deel aan RYLA, Rotary Youth Leadership Award. RYLA is een trainingsprogramma voor leidinggevenden of aankomend leidinggevenden in de leeftijd van 21 tot 27 jaar met een HBO of WO opleiding of studerende daarvoor. De aan de orde komende onderwerpen worden afgestemd op de kenmerken van de deelnemende groep, maar zullen in ieder geval accenten leggen op leiderschapsvaardigheden, persoonlijke ontwikkeling en burgerschap. Rotary Sliedrecht e.o. sponsort deelname van jongeren en levert assessoren die hun kennis en ervaring met de jongeren willen delen.

PR Commissie
De primaire taken van deze commissie zijn het adviseren van het bestuur en het verzorgen van publiciteit. En tevens het stimuleren van de clubgeest door middel van een goede interne informatievoorziening.

Programmacommissie
Deze commissie zorgt voor de invulling van het wekelijks programma. Voorbeelden:

- een presentatie door een gast
- een presentatie of levensbericht door een clublid
- een gezamenlijke activiteit met of zonder partners op de clublocatie of elders

Classificatiecommissie
Deze commissie houdt het register bij van vervulde en onvervulde classificaties (beroepsgroepen) en toetst aan de hand hiervan voorstellen voor nieuwe leden.

 

 

 

 

 

.